prodajno-proizvodnji asortima


Zgibanke, letaki in glasila


Zgibanke
- formati A-6, A-5,A-4,A-3 oziroma po dogovoru
- material od 70g ofset ter od 115g zgibanja (premazni papirji)
- možnost avtomatskega kuvertiranja

Letaki
- različni formati
- material od 80g do 350g

Interna glasila - časopisi
- standarni format A4 ali po dogovoru
- dodelava; šivano z žico ali omega zanka
- naročnik zagotovi slike in tekste v e-formatu
- možnost oblikovanja in postavitve za tisk